Om Oss

Romeriksspillene startet opp med Skansespillet av Håkon Qviller i 2003. Siden den gang har det jevnlig blitt satt opp store og små produksjoner i regi av Romeriksspillene.

I tillegg til de tradisjonelle satsingene på spel har vi også, i samarbeid med Opera Til Folket, arrangert sommeroperaer på vakre Blaker Skanse.

Vi er en frivillig organisasjon med medlemmer i alle aldre. For å være med på våre produksjoner må du være medlem. Medlemskap koster i 2023 250 kr for enkeltmedlem og 500 kr for familiemedlem.

Følg oss på Facebook for å få oppdatert informasjon.

Reklame