Styret

Styret i Romeriksspillene 2023:

Leder: Elin Vikane

Styremedlemmer:

John Sverre Olsen

Bråten

Maiken Bettinah Syverudaasen

Anne Lene Søberg Engebretsen

Caroline Kvamme

Vara:

Lillian Julsvik

Brage Eikanger Hagen